Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
15-16 października 2018 r.
Spotkanie dotyczące współpracy urzędów badawczych Węgier i Polski. ....  Więcej
8-10 października 2018 r.
W dniach 8-10 października 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkania robocze z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a w ostatnim dniu z inspektorami COBORU, nt. „Inicjatywy Białkowej COBORU”. ...  Więcej
28 września 2018 r.
W dniu 28 września 2018 roku w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. ....  Więcej
19-22 września 2018 r.
W dniach 19-22 września 2018 odbyła się XX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Agro-Show” w Bednarach k.Poznania. ....  Więcej
21 września 2018 r.
Białoruś jest jednym z 14 priorytetowych krajów we współpracy w dziedzinie rolnictwa dla Polski. Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na Białoruś w 2017 roku wyniosła 295,8 mln EUR. Głównymi produktami rolno-spożywczymi eksportowanymi na Białoruś są jabłka. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia