Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

Uwaga!!!! Od stycznia 2016 zmianie ulegają uregulowania dotyczące materiału siewnego i opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian oraz opłat za badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian do celów przyznawania hodowcom wyłącznego prawa

WYDARZENIA  
23-26 września 2016 r.
W dniach 23-26 września 2016 roku w Bednarach k. Poznania odbyły się Targi Rolnicze Agro Show 2016, największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. ...  Więcej
6-7 września 2016 r.
W dniach 6-7 września 2016 roku w Osijeku (Chorwacja) odbyło się dziesiąte już „VCU Experts Group Seminar” – doroczne spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ...  Więcej
6 września 2016 r.
W dniu 6 września 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny w Lućmierzu odbył się „Dzień Papryki”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm nasiennych oraz inspektorzy COBORU i specjaliści zajmujący się oceną odmian papryki. ...  Więcej
3-4 września 2016 r.
W dniach 3-4 września 2016 roku w Częstochowie odbyły się Doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyła Jubileuszowa XXV Krajowa Wystawa Rolnicza, na której stoiska wystawowe zaprezentowały instytuty resortu rolnictwa oraz agencje i inne jednostki z infrastruktury rolniczej. ...  Więcej
Pozostałe wydarzenia