Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
26 lipca 2018 r.
W dniu 26 lipca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie zorganizował pokaz testowanych tam odmian fasoli szparagowej. Współorganizatorem i patronem medialnym spotkania było znane w branży ogrodniczej czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
25 lipca 2018 r.
W dniu 25 lipca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Masłowicach zorganizował seminarium na temat uprawy roślin jagodowych. Współorganizatorem i patronem medialnym spotkania było znane ogrodnikom czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
24 lipca 2018 r.
W dniu 24 lipca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Kościelnej Wsi odbył się pokaz testowanych tam odmian ogórka. Współorganizatorem polowego spotkania było czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
18 lipca 2018 r.
W dniu 18 lipca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (woj. podkarpackie) odbyło się „Spotkanie ogórkowe”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych oraz specjaliści COBORU. ....  Więcej
5 lipca 2018 r.
W dniu 5 lipca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie k. Wrocławia odbył się „Dzień Otwarty Sadu Doświadczalnego”. Było to już trzecie spotkanie tego typu (pierwsze odbyło się w roku 2016), podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z badaniami odmian roślin sadowniczych. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia