Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
11-13 września 2017 r.
W dniach 11-13 września 2017 roku, dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek uczestniczył w VII Konferencji Naukowej PTA pt. „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Podczas konferencji wygłosił referat wprowadzający pt. „Innowacyjne rozwiązania w testowaniu i wdrażaniu postępu odmianowego, w celu zwiększenia bioróżnorodności w uprawie roślin” ...  Więcej
5 września 2017 r.
W Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie odbył się po raz kolejny pokaz ocenianych odmian kukurydzy cukrowej. Tradycyjnie, pod koniec lata, w Tarnowie spotykają się osoby zainteresowane uprawą tej rośliny ... Więcej
2-3 września 2017 r.
W dniach 2-3 września 2017 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyło wiele imprez wystawienniczo-promocyjnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć „XXVI Krajową Wystawę Rolniczą” oraz wystawę „Nauka Polska”. ... Więcej
29 sierpnia 2017 r.
W dniu 29 sierpnia 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie gościliśmy z wizytą pana Marco Hoffmana – specjalistę z Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw ...  Więcej
17 sierpnia 2017 r.
W dniu 17 sierpnia 2017 roku, w Przecławiu odbył się „Dzień soi” zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia