Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
31 stycznia 2019 r.
W dniu 31 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020. ....  Więcej
24 stycznia 2019 r.
W dniu 24 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017-2020. ....  Więcej
23 stycznia 2019 r.
W dniu 23 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
17 stycznia 2019 r.
W dniu 17 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych. ....  Więcej
18-19 grudnia 2018 r.
W dniach 18-19 grudnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU”. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia