Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
14 lutego 2017 r.
W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych, w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
8 lutego 2017 r.
W dniu 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT. ...  Więcej
6 lutego 2017 r.
W dniu 6 lutego 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianie systemu prowadzenia badań odmianowych soi. ... Więcej
30 stycznia 2017 r.
W dniach 30.01-3.02 2017 roku odbyła się w Zakopanem XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” poświęcona wdrażaniu innowacji do hodowli roślin i nasiennictwa. ...  Więcej
26 stycznia 2017 r.
W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia