Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

Uwaga!!!! Od stycznia 2016 zmianie ulegają uregulowania dotyczące materiału siewnego i opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian oraz opłat za badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian do celów przyznawania hodowcom wyłącznego prawa

WYDARZENIA  
21 lipca 2016 r.
W dniu 21 lipca 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbył się „Dzień Ogórka”. Uczestniczyli w nim głównie hodowcy i przedstawiciele firm nasiennych. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z nowościami odmianowymi oraz z aktualną problematyką agrotechniki gatunku, w którego produkcji Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej. ...  Więcej
6-7 lipca 2016 r.
W dniach 6-7 lipca 2016 roku działalność COBORU w zakresie badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian została po raz trzeci poddana audytowi przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers. Zadaniem audytu było sprawdzenie kompetencji COBORU do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej CPVO kompetencje do prowadzania badań OWT przyznawane są biurom badawczym państw członkowskich UE na okres trzech lat. Poprzedni audyt COBORU odbył się w 2013 roku. ...  Więcej
4-6 lipca 2016 r.
W dniach 4-6 lipca 2016 roku w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie odbyły się warsztaty robocze „Hodowla dla integrowanej ochrony roślin oraz dla niskonakładowych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie”. ...  Więcej
28-29 czerwca 2016 r.
W dniach 28-29 czerwca 2016 roku w hotelu „Almarco” w Środzie Wielkopolskiej oraz na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wspólnie ze Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) zorganizował spotkanie ekspertów biur badawczych z krajów UE, zajmujących się badaniem odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin ozdobnych do celów wspólnotowej ochrony prawnej odmian roślin. ...  Więcej
23 czerwca 2016 r.
W dniu 23 czerwca 2016 roku w siedzibie HR Strzelce k. Kutna odbyło się letnie spotkanie hodowców pszenicy, pszenżyta, jęczmienia jarego i owsa. ...  Więcej
Pozostałe wydarzenia