Wyszukaj odmianę    Kontakty
GATUNKI, KTÓRYCH ODMIANY SĄ ZGŁOSZONE O PRZYZNANIE KRAJOWEGO WYŁĄCZNEGO PRAWA -
CHRONIONE TYMCZASOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM (TO)

Nazwa polskaNazwa angielskaNazwa botaniczna 
Bekmannia robaczkowataEuropean Slough GrassBeckmannia eruciformis (L.) HostPokaż odmiany
Burak cukrowySugar BeetBeta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.Pokaż odmiany
Jęczmień czarny jaryBlack BarleyHordeum vulgare L. var. nigricans (Ser.) Körn. Pokaż odmiany
Jęczmień jarySpring BarleyHordeum vulgare L.Pokaż odmiany
Jęczmień kapturkowy jary Hordeum vulgare L. var. rimpaui Wittm. Pokaż odmiany
Kostrzewa trzcinowaTall FescueFestuca arundinacea SchreberPokaż odmiany
Lnianka siewna ozimaWinter Large-Seeded False FlaxCamelina sativa (L.) CrantzPokaż odmiany
Perz wydłużonyTall WheatgrassAgropyron elongatum (Host) P. Beauv.Pokaż odmiany
Pszenica okrągłoziarnowa jaraSpring Indian Dwarf WheatTriticum sphaerococcum PercivalPokaż odmiany
Pszenica perska jaraSpring Persian WheatTriticum persicum VavilovPokaż odmiany
Pszenica polska jaraSpring Polish WheatTriticum polonicum L.Pokaż odmiany
Pszenica samopsza jaraSpring Einkorn WheatTriticum monococcum L.Pokaż odmiany
Pszenica zwyczajna jaraSpring WheatTriticum aestivum L. Pokaż odmiany
Pszenica zwyczajna ozimaWinter WheatTriticum aestivum L. Pokaż odmiany
Pszenżyto jareSpring TriticalexTriticosecale Wittm. ex A. CamusPokaż odmiany
Pszenżyto ozimeWinter TriticalexTriticosecale Wittm. ex A. CamusPokaż odmiany
Rzepak ozimyWinter Oilseed Rape/Swede RapeBrassica napus L. emend. Metzg. ssp. napusPokaż odmiany
Stokłosa bezostnaSmooth BromeBromus inermis Leyss.Pokaż odmiany
Tytoń szlachetnyTobaccoNicotiana tabacum L.Pokaż odmiany
Żyto jareSpring RyeSecale cereale L.Pokaż odmiany

Internetowe wersje wykazów nie posiadają statusu urzędowego. Jedyną urzędową publikacją zawierającą Wykaz odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy do odmiany oraz Wykaz odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa - chronionych tymczasowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany, jest Diariusz COBORU (każdy trzeci numer w roku).