Krajowy Zespół Koordynacyjny
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2015-2018)


Lp. Członkowie Krajowego Zespołu PDO Reprezentowana instytucja
1. dr inż. Jacek Rajewski -
przewodniczący KZK PDO
Dyrektor Handlowy Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
2. mgr inż. Krzysztof Gawęcki -
zastępca przewodniczącego KZK PDO
Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie)
3. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. -
zastępca przewodniczącego KZK PDO
Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
4. prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. prof. dr hab. Henryk Bujak Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. mgr inż. Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w Opolu
7. mgr inż. Robert Jakubiec Były Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
8. mgr inż. Maria Kozioł Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (woj. podkarpackie)
9. prof. dr hab. Bogdan Kulig Dyrektor Instytutu Produkcji Roślinnej; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
10. mgr inż. Tomasz Kulon Zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
11. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
12. dr inż. Karol Marciniak Prezesa Polskiej Izby Nasiennej; Członek Zarządu DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
13. prof. dr hab. Tadeusz Michalski Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
14. mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
15. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Kierownik Zakładu Entomologii; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
16. mgr inż. Wanda Orłowska-Job Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
17. dr inż. Kazimierz Pyziak Emerytowany dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie)
18. dr inż. Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
19. mgr inż. Mariusz Sikora Prezes Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
20. mgr inż. Norbert Styrc Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (woj. śląskie)
21. mgr inż. Dariusz Wiraszka Kierownik Oddziału w Kozienicach; WIORIN Warszawa
22. mgr inż. Henryk Zamojski Były Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie