Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
13 lipca 2017 r.
W dniu 13 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie koło Wrocławia odbył się „Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego”. ...  Więcej
6 lipca 2017 r.
W dniu 6 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone rozszerzeniu rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa odmianowego. ... Więcej
5 lipca 2017 r.
W dniu 5 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej oraz w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Bobrownikach przebywali z wizytą goście z Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) z Budapesztu (Węgry), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Węgrzech. ...  Więcej
3-5 lipca 2017 r.
W dniach 3-5 lipca 2017 roku w Jelgavie (Łotwa) odbyło się jedenaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ... Więcej
22 czerwca 2017 r.
W dniu 22 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach k. Krakowa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował spotkanie robocze. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia