WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Ziemniak 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Jęczmień jary 2018
Jęczmień ozimy 2018
Pszenżyto ozime 2018
Żyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
Pszenżyto jare 2018
Owies zwyczajny jary 2018
Soja 2018
Groch siewny 2018
Bobik 2018
Łubin wąskolistny 2018
Kukurydza 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2019
Żyto ozime 2019
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wstępne wyniki doświadczeń ekologicznych ze zbożami.
Wyniki doświadczeń ekologicznych.